Blog

S3-workshop

Az S3-workshop az egészségtudatos emberek számára lett kidolgozva. Alapvetően 3 hónapos programot jelent, amiben a méréseknek megfelelően CBD olaj szedését ajánlom ezalatt a 3 hónap alatt. Havonta egyszer van újabb mérés, összesen 4 alkalommal. A negyedik során az eltelt 3 hónap alatti CBD szedés össz-eredményei már kiértékelhetőek, míg kevesebb idő sokszor nem elegendő a változások bemutatására. 
Az S3-workshop olyan kiscsoportban végzett állapotfelmérés, elemzés, amiben mindenkire sor kerül, az személyes részletek tiszteletben tartásával mindenkinél Konstelláció Analízist végzek, közösen, interaktívan kiértékelem. A csoport inspiráló hatású a résztvevőkre, sokszor pontosabb megoldást lehet találni a szükséges lépések véghezvitelére, mint egyéni konzultációban. Ez főként olyankor igaz, amikor nemcsak egészséggel-betegséggel kapcsolatos, hanem azzal összefüggésben lévő más témában kell megoldást találni. Nagyon gyümölcsözőek az ilyen beszélgetések. Csoportdinamikai szempontok miatt a létszám 6-12 fő között felel meg a workshop feltételeinek. Az időtartam létszám függvényében 4-8 óra között mozog. 
histoire-du-cannabis-98938
Bevezetés a Kannabinoid Medicinába előadás, prezi (ehhez kell áramforrás,kivetítő (HDMI csatlakozással) és vászon) időtartam 2 óra. Az előadás nem vehető fel, saját archiválási célra készítek videófelvételt, GDPR miatt csak magamról.
Szünet után egy önként jelentkezővel (ha több jelentkezik, akkor sorsolni kell) bemutató a “Konstelláció Analízis” nevű állapotfelmérésről, amivel az endokannabinoid rendszer aktivitási tónusára lehet következtetni. A bemutató kapcsán sor kerül arra, hogy ha CBD kúra szükségessége merül fel, akkor annak módjáról is beszélek, továbbá mindarról a pluszban fontos, személyre szóló életmódszabályról, amivel CBD olaj mellett tonizálni lehet az endokannabinoid rendszert. A bemutató révén az elméletben megismerteket ültetjük át  a gyakorlatba, a mindennapi életünkbe. 
Kiknek ajánlott?
Olyan csoportoknak, akik együtt is kívánnak dolgozni CBD olaj forgalmazó tanácsadóként.
Sportolóknak, különösen csapatban versenyzőknek.
Együtt dolgozó kicsoportoknak, mint csapatépítő tréning.
Baráti társaságoknak, jógázóknak, refroméletmód híveinek.
Harcművészettel foglalkozó csapatoknak.
A részvételi díj 18000,-Ft/fő. Havonta egyszer, a csoport résztvevőivel egyeztetve lesznek további mérések. A szedésre javasolt olajra ajánlatot teszünk, a dózisok és a társított módszerek mindenkinél különbözni fognak, mert vélhetően nem ugyanaz lesz az optimális.
Előrefizetéssel kedvezményesen lehet jelentkezni, a 4×18.000,-Ft helyett 4×15.000,-Ft-os díjért.

kronogenetika

Általános ismertető:

A kronogenetika a bioritmus orvosi elemzésének és egyes asztrológiai alapvetéseknek az

együttes alkalmazása révén alakult ki. Alkati elemzés, mely kifejezetten a születési dátum és az

oldaliság szerint ad jellemzést. Ebből azt is tudhatjuk, hogy sok általánosságot tartalmaz, és az

azonos napon született személyek között elsőre nem tesz különbséget. Mégis nagy könnyítést jelent az, hogy alkati csoportokban gondolkozunk, mert ezek arra is alkalmasak, hogy néhány adottság ismeretével sok más adottságra direktben következtessünk.

 

Orosz tudós házaspár dolgozta ki a „kronobiológia” módszertanát. Ennek az általam

továbbfejlesztett, saját rendszerű alkalmazási formája a kronogenetika, melybe integráltam az

iridológiai kutatási eredményeimet is (szerző). A komplett elemzéshez írisz fotográfiát is alkalmazok, amivel demonstrálni tudom személyiségünk felsőbb és mélyebb rétegeinek egymásra hatását.

Magából a kronogenetika táblázataiból az egónk elsődleges megnyilvánulásainak

jellegzetességeire következtethetünk. Azon megnyilvánulásokra, melyek bármilyen helyzetben, ami

ránk hat, szinte azonnal megjelennek egy késztetésben, egy adott cselekvési irányba történő

elmozdulásban. Ezek a késztetések önkontrol segítségével először felismerhetőek, majd később –

elegendő gyakorlással – a kívánt irányba módosíthatóak. Azt azonban tudnunk kell, hogy minden

felismerés és módosítás extra energiát igényel lényünktől, és ebben az esetben az igényelt energia

nem fejezhető ki kalóriákban. Sokkal inkább csak utólag tudjuk felmérni high-tech

vizsgálóeszközökkel, hogy pl. a meridiánegyensúlyon belül milyen módosulások zajlanak le egy

adott szellemi-lelki-testi megterhelés során.

Minden számskála relatív. A megfogalmazható adottságok más kifejezésre jutnak, ha az

adott személy összeszedett, harmonikusan kiegyensúlyozott állapotban van. Ilyenkor a maximumot

tudja kihozni önmagából, képes szabályozottan, irányítottan élni adottságaival. Még a hátrányos

tulajdonságait is önmaga és környezete javára fordíthatja. Alacsony energiaszinten azonban a

tulajdonságok negatívumai törhetnek felszínre, ami destruktív formákat ölthet. Mindemiatt

különösen fontos az energiaegyensúly folyamatos ellenőrzése és gondozása.

Mindannyian úgy élünk, hogy minden estére (néha napközben) elfogy az aznapi energiánk,

szükségünk van egy másfajta „üzemmódra”, az alvásra, hogy „feltöltődjünk”. Kevesen gondolunk

bele abba, hogy az energiáink megőrzésével, kontrollált felhasználásával olyan lehetőségekhez

jutunk, amivel stabilizálhatjuk energiaszintünket, elindulhatunk egy olyan „lépcsőn” felfelé, ami

egyre stabilabb egészségi állapotot jelent, és a képességeink is fokról fokra fejlődhetnek.

Elmondhatjuk, hogy minden olyan személy, aki valamely területen kimagasló teljesítményt nyújt,

az (akár ösztönösen) megvalósította ezt az energia megtakarítást és összpontosítást, képessé vált

arra, hogy a tehetségét kibontakoztassa.

Eddigi elemzéseim során, melyet már 30 éve végzek, számtalanszor előfordult, hogy

évtizedek hátrányát sikerült ledolgozni olyan dilemmák terén is, mint pl. a pályaválasztás.

Tudvalevően az ember a tehetségének, érdeklődési körének megfelelő területeken képes optimális

teljesítményre, fejlődésre.

Ha pl. egy tanárról az derül ki, hogy nem a szellemi síkon tudja a legnagyobb teljesítményt

nyújtani, hanem testi síkon, ugyanakkor a testi síkon is komoly kapacitása van a jól megtervezett

dolgok megvalósítására, akkor edzőként sokkal jobban helyt tudna állni, mint tanárként. Nem ritka,

hogy az ilyen tanár valami olyan szakkört vezet sikeresen, amiben „edzősködhet”. Ha az

életfeladataiban „arányt módosít”, és a szakkör lesz a fő foglalkozása, emellett esetleg óraadó tanár

lesz, akkor az élete teljessége is könnyedebbé, élhetőbbé, vidámabbá válhat.

 

Hasonlóan nagy jelentőségű, és mondhatom, hogy a legnépszerűbb része az elemzésnek a

párkapcsolati kérdések megvitatása. A kronogenetika az úgynevezett lelki sík demonstrálásával

megmutatja, hogy az adott személy milyen formában képes leginkább kifejezni az érzelmeit. Azt is

ki lehet ebből következtetni, hogy milyen erős „szenzorai” vannak mások különféle érzelmi

megnyilvánulásainak érzékelésére.

 

Három alapvető sík van (megegyezően a holisztika hármas elvével): testi, lelki, szellemi sík.

A testi síkon legjobban érzékelők és önmagukat kifejezők az érzelmeiknek testi formát

adnak elsősorban. Azaz a pozitív érzelmekhez gyengédség, simogatás, ölelés tartozik, a

negatívakhoz testi fenyítés, durvaság. Ők azok, akik szívesen ráznak kezet, ölelik át a kedvelt,

szeretett személyt, de ők azok is, akkor egy pofonnal hamarabb fejezik ki negatív érzéseiket, mint

szidással, vagy a másik személyt nyomasztó duzzogásukkal. Ők azok, akiknek nem elég

megmondani, hogyha szeretik, mert azt egy ölelésből hamarabb megértik. Megfordítva, ha csak

mondják nekik, hogy szeretik, de ehhez nem társul simogatás, kényeztetés, akkor nem is veszik

kellően komolyan a másik szavait.

A lelki síkon, azaz a hangulati energiák megnyilvánulási dimenzióiban hangsúlyosan

érzékelő személyek az érzelmeiket elsősorban hangulatukkal fejezik ki, és leginkább a másik ember

érzelmi megnyilvánulásain belül a hangulati megnyilvánulások érzékelésére fogékonyak. Ők azok,

akiknek meg sem kell fordulniuk ahhoz, hogy megbízhatóan felmérjék a mögéjük kerülő személy

érzelmi állapotát. Ők a rátermett jókedv-felelősök különféle bulikban (legalábbis az a jó, ha az ilyen

alkatú személyekre jut ez a szerep), de ők képesek leginkább mételyként terjeszteni mindenféle

depresszív hangulatot is, valóságos poéngyilkosok tudnak lenni rosszkedvükben.

A szellemi síkon dominánsan érzékelő és érzelmeiket kifejező személyek leginkább

szavakban kommunikálnak, helyesebben fogalmazva elmaradhatatlan, hogy megfogalmazzák

érzelmeiket akár amellett, hogy ezt hangulatban és testi síkon is kifejezik. Ők azok, akik

egyfolytában mondják is, ha szeretnek valakit, és csak akkor hiszik el, hogy őt szeretik, ha ezt az ő

belső mércéjük szerint elég gyakran mondák neki.

Elsőre nagyon furcsa, de meglepően gyorsan tanulható azt felmérni, hogy mit jelent az a

belső elvárás, ami – az alkati adottságainkból fakadva – tudatunk szoros kontrollja nélkül, szinte

reflex-szerűen megnyilvánul. Nagyon gyakori ugyanis, hogy egy pár két tagja a szellemi-lelki-testi

megnyilvánulási formák más-más síkján képes elsődlegesen kifejezni és befogadni az érzelmeket,

és képtelenek megérteni, hogy miért értik félre egymást folyamatosan, miért herdálódik el az

erőfeszítéseik energiája. Évtizedek vesződségei érthetőek meg egy rövid óra alatt, és kaphat új

lendületet akár olyan kapcsolat is, amely válságban van.

Talán nem véletlen emiatt, hogy az elemzésnek ez a része a legnépszerűbb. Számtalan

kapcsolat stabilizálódott és vált „földi mennyországgá” azáltal, hogy mindkét fél megkapta a

„fordítókulcsot” ahhoz, hogy megértesse saját magát és megértse a párját. Így válik lehetővé, hogy

a szeretetük célba is találjon.

 

Komoly gyakorlati jeletősége van annak is, hogy az életkor, az oldaldominancia figyelembe

vételével felmérjük, hogy a hétvéves bioritmus tagolódásban éppen hol tart a vizsgált személy. Azaz

mely belső folyamatok kapnak prioritást a bioritmus aktuális dominanciája miatt. A hétéves tagolás

azon életszakaszokra vonatkozik, melyekre célszerű a figyelmünket fókuszálni. Mindig az a terület

kap több „energiát”, amelyiknek az aktív fázisában vagyunk.

A testi sík hétéves periódusában elsősorban a testi fejlődésünk, stabilizálódásunk részesül

előnyben. Ha a megszületéstől 7 éves korig komolyan vennénk a gyermekeink táplálását, testi

 

alkatának megfelelő fizikai edzését, akkor stabil fizikumú, tudatosan táplálkozni tudó, és a

megfelelő testmozgásra fogékony fiatalok nőhetnének fel. Jóllehet az első periódus egy részéről

maga a természet gondoskodik, hiszen az anyatejes táplálás minimum egyéves korig, jó esetben

kétéves korig is fenntartható volna. Saját hátrányunkra már itt okosabbak akarunk lenni a

teremtőelvünk bölcsességénél.

A lelki sík periódusában az érzelmeink emésztési formái lesznek dominánsak. Az

érzelmeink lassan emésztődnek. Egy megrázó hír napokig, de akár hetekig dolgozik bennünk, míg

végre a lelkünk legmélye is megnyugszik. Az ősi civilizációkban világszerte minden szertartás,

életút szakasz lezárás, új életszakasz kezdés napokig tartó programot jelentett, mialatt minden

érintett személynek volt ideje az érzelmeit átélni, feldolgozni, elengedni. Mára úgy viszonyulunk az

érzelmeinkhez, mintha gondolatok volnának. Mintha elég volna megérteni az érzelmi összefügést,

hogy továbblépjünk, pedig ez egyáltalán nem így van. Az érzelmek érlelődnek, kavarognak, erős

érzelmek esetén tombolnak a lelkünkben, majd lassan elenyésznek. Hiába értjük meg, hogy éppen

boldogok vagyunk vagy az ellenkezője, hogy pl. lehangoltak vagyunk, és hiába tudjuk, hogy mi a

bajunk, azzal még nem jutottunk túl az érzelmeink megemésztésén. Ehhez megfelelő hosszúságú

időre ugyanúgy szükségünk van, mint a megértésre.

Világszerte hatalmas problémát gerjeszt az iskolarendszer, ahol már a második hétéves

periódusban a szellemi feladatokat erőltetik ahelyett, hogy ezerféle formában megnyilvánuló

dramatikus játékokkal olyan oktatási rendszert teremtenének, melyben az érzelmek felismerése,

kifejezése és hosszú ideig tartó emésztése a kívánatos formában lenne megtanulható. Ehelyett

marad a frusztráció, az érzelmek lenyelése, és ezáltal már kisgyermekkorban előkészítjük a

pszichoszomatikus betegségek kialakulásához szükséges feltételeket.

Az asszertivitás tréning minden időszakban jó módszer, hogy az érzelmeink által befolyásolt

állapotunk ne hozzon minket hátrányos helyzetbe, de nem mindig tudjuk optimális belső

feltételekkel tanulni ezt. A 7-14 éves kor után az újabb optimális fejlesztési időszak az ötödik 7 év,

azaz a 35-42 életév közötti időszak. Ekkor lesz érdemes felidézni és újra végigélni számos korábbi

érzelmi állapotot, erősen arra koncentrálva, hogy ezeknek ne a rabjai, hanem a használói lehessünk.

Szabad és kell is időt hagyni magunknak arra, hogy napokig rágódjunk a problémáinkon, akár

hetekig emésszünk egy-egy lelki megrázkódtatást. Nem fontoskodás ez, hanem jó

helyzetfelismerés, amivel fejlődik az önismeretünk, javul a problémamegoldó képességünk, ezáltal

elkezdhetjük „jól érezni magunkat a bőrünkben”, önmagunk és környezetünk számára egyaránt

elviselhető, akár kívánatos és vonzó társaság lehetünk.

A szellemi sík periódusában vagyunk a legfogékonyabbak elsajátítani mindenféle tudást. A

mai iskolai formát eszerint 14-21 éves kor közé kellene szervezni. Valóságos csoda történhetne, a

testileg normálisan fejlődő, lelkileg érett ifjak szellemi befogadóképessége elképesztően óriási

lenne egy ilyen rendszerben! Jóllehet erre visszamenőleg nincs esélyünk, de annyi lehetőségünk

mégis maradt, hogy utólag pótoljuk, korrigáljuk, amit az első évtizedeinkben nem tudtunk a helyén

kezelni és kibontakoztatni.

 

A kronogenetikához minden esetben hozzátartozik a bioritmus aktuális megjelenítése. Ha

reggelente ránézünk erre, akkor könnyebben felvehetjük saját belső ritmusunkat. Ezek az értékek túl

általánosak, arra azonban alkalmasak, hogy egyre fogékonyabbak legyünk apró jelenségek

felismerésére, megkülönböztetésére. Maga a figyelmünk fókuszálása segít abban, hogy az élet más

dolgaiban is összeszedettebbek legyünk.

Nem utolsósorban, az adott személy betegsége esetén a kronogenetikai elemzés kitérhet

olyan szempontokra is, melyek érthetőbbé teszik egy-egy betegség létrejöttének

elkerülhetetlenségét, felismerhetjük, hogy mely tulajdonságaink révén váltunk védtelenné, ahogy

azt is megtudhatjuk, hogy mely másik tulajdonságaink segíthetnek abban, hogy megoldást találjunk bajunkra.

A kronogenetika kiváló segítség abban, hogy személyre szóló kúrát állítsunk össze,

figyelembe véve olyan szempontokat is, melyek a betegségektől talán távol állnak, de a beteg

személy kikerülhetetlen adottságait fogalmazzák meg.

Sokszor már maga a betegségről alkotott kép, azaz a korszellemnek megfelelő tudás sem

állja meg a helyét, ha mélyebben vizsgálódunk. Kiderülhet, hogy a betegségről, annak kezeléséről

alkotott kép már olyan érzelmi görcsöket eredményez, melyet oldanunk kell ahhoz, hogy

eredményre jussunk. Ha valaki arról van meggyőződve pl, hogy betegsége halálos, akkor össze kell

gyűjtenünk olyan esetleírásokat, ahol meggyógyultak, és be kell tudni mutatni olyan módszereket,

melyek a beteg számára az ismeretlen kezelési lehetőségeket tárják fel, melyekben potenciálisan

gyógyulásra van remény.

A betegeknél szinte mindig gond van a saját érzelmek emésztésével, ezek feltárása sokszor

coaching keretében lehetséges csak, ami időigényes és olyan költségekkel jár, amit az emberek nem

szoktak számításba venni, amikor egy gyógykezelés költségvetésével szembesülnek.

A testi sík elemzése, az adottságok ismerete pedig elkerülhetetlenül fontos a kúrák

megtervezésekor, hiszen van, aki egy tematika alapján önállóan is képes megoldani minden feladatot,

de ugyanígy van olyan személy, akinek ez csak erős hangulati inspirációra megy, máskülönben a

saját érdekében sem képes cselekedni.

alapok

Az endokannabinoid rendszer gondozása – holisztikus szemléletben

A belső egyensúly (homeosztázis) stabilizálása a medicina egyik legfőbb célkitűzése.

A Ji csing (Yì jīng 易經) a yin/yang modell körültekintő kibontásával, költői módon mutatja be – többek között – a homeosztázist. Ez a modell elvonatkoztatásokat használ, melyek pontosan megőrzik a folyamatok lényegét. A tüneteket párban elemzik, minden esetben megkeresik egy-egy panasz esetén a hozzátartozó tünetpárt, akkor is, ha az nem panasz, hanem egy jelentéktelennek tűnő részlet.

A Ji csing tanítása szerint 8 verzióba belefér minden tünet, ami összesen 64 típust jelent, melyeket célszerű alaposan megismernünk. Ez belátható, átlátható modell, a sokféle variáció pedig már mind levezethető ezekből. Érdemes a régi bölcseletet elővenni, hogy a modern tudománynak elegánsan ösvényt mutassunk.

Könnyebb eligazodni az ismeretlenben, ha van vezérfonalunk. Az endokannabinoid rendszer ma még eléggé ismeretlen. A homeosztázis azonban mesterien modellezhető a Ji csing tanításával. Ha be tudjuk helyettesíteni az endokannabinoidokat a yin/yang rendszerbe, akkor a termelődésük, lebontásuk is érthetőbbé válhat, hiszen arra egyszerűsödik le a munkánk, hogy egy jó fordítást kell készítenünk.

Őseink kétségtelenül a homeosztázis alakulását írták le a különféle betegségek lefolyásának megfigyelésekor. Magától értetődik, hogy a leírásuk érvényes az endokannabinoid rendszer működésére, csak nem így nevezték.

Sokat okulhatunk ebből a modellből, és remélhetőleg egy újabb jelentős lépést teszünk a holisztika tudományos megértése terén is. Az endokannabinoid rendszer tudományos elemzése már most elérte azt a kritikus pontot, ahol ki kell terjeszteni a molekuláris biológia határait.

A tudományos kutatásokra most a legjellemzőbb maga az információözön, de hiába a sok részlet ismerete, az egészre nem könnyíti meg a rálátást. A rendszer a szervezet távoli pontjain szinkronban működik, ami erősen valószínűsíti, hogy a sejtfelszíni molekulák közötti távoli kommunikáció jelenségét a részecskefizikai törvényszerűségek fogják tudni leírni, ahogy azt már sokan sejtettük.

A yin és yang attribútumok könnyen felismerhetőek az endokannabinoid rendszerben. Ezt fogom az alábbiakban bemutatni.

A távolkeleti medicina képviselői feltételezik, hogy a szervezetünkben célszerűen zajlanak azok a folyamatok, amiket betegségeknek nevezünk. A betegségek egy nagyobb szabályozási rendszer első megnyilvánulásai, ami spontán körülmények között egészen a teljes rendeződésig kidolgozott formában képes volna lezajlani. Talán nem is volna más dolgunk, csak megőrizni az endokannabinoid rendszer stabilitását, a többit már ez a rendszer nálunk kíméletesebben képes elrendezni.

Trigrams

Az endokannabinoid rendszer a tudomány egyik új felfedezettje. Olyan ismeretekre tettünk szert, melyek a belső egyensúlyunk szabályozását érthetőbbé teszik, és erre a rendszerre közvetlenül hatva felgyorsíthatjuk a gyógyulást. Egészségesek számára pedig az elsődleges megelőzést segíti fenntartani.

Nekem visszaadta a reményemet, hogy újra egészséges lehetek. 4,5 éve limfómát túlélő betegként vagyok nyilvántartva. A kezelésemet követően egy kilátástalan, szenvedésekkel teli állapotba kerültem. A kemoterápia mellékhatásai súlyos szövődményeket okoztak, és több forrású, csillapíthatatlan fájdalmaim keletkeztek. Jóllehet évtizedekig daganatos betegek holisztikus támogatásával foglalkoztam, ezekből a módszerekből csak egy töredéket tudtam elérni, mert anyagi forrásaim kimerültek. Éppen a túlélésemre volt elég az így bevetett sokféle terápia. Az életemért küzdöttem, de a fájdalmaim miatt nap, mint nap megkérdőjeleztem, hogy érdemes-e így élnem.

Időközben rám mosolygott a szerencse. Eljutottam Kolumbiába, ahol orvosegyetemi háttérrel és felügyelettel alkalmazott kannabinoid terápiában részesültem, amit bio-gyümölcsökkel, főleg papajával és Budwig diétával egészítettünk ki.

Bár csak három hónapig lehettem ott, a súlyos szövődményeket sikerült jelentősen mérsékelni, melyben a legkínzóbb a neuropátiás jellegű krónikus fájdalom szindróma volt. A kezelés nyomán szerzett meggyőző tapasztalatok bemutatásával itthon is lehetőséget kaptam a Sativex nevű törzskönyvezett kannabinoid gyógyszer használatára, ami Magyarországon engedélyköteles. Mivel a gyógyszer finanszírozása jelenleg is problémát jelent, a Sativexet nélkülöznöm kell, de a biológiai tumorterápiában szerzett több évtizedes tapasztalatommal és CBD-olaj kivonatokkal azóta is a felépülés útján maradtam.

A fő tevékenységem a kemoterápiás kezelésem óta a kannabinoid medicina kutatása és módszereinek kidolgozása, fejlesztése, összehangolása a klinikai és a komplementer medicina módszereivel.

kannabinoid medicina magában foglalja az endokannabinoid rendszerrel kapcsolatos ismereteket és ezen rendszer támogatásának a lehető legteljesebb megismerését. Holisztikus értelemben az egész testi-lelki-szellemi lényünk „inspirálása”, gondozása szorosan kapcsolódik az endokannabinoid rendszer aktivitásához, de a figyelem középpontjában a fitokannabinoidokkal és a mesterséges kannabinoid kivonatokkal kapcsolatos terápiás lehetőségek elemzése és a mindenkori törvényi keretek közötti alkalmazása áll. Szeretnék bemutatni egy vezérfonalat, amit bárki használhat, hogy jobban megértse a szervezetében zajló folyamatokat, és ezáltal könnyebben megőrizhesse belső egyensúlyát.

Ezt a rendszert nehéz volt tudományosan felismerni. Olyan sejtfelszíni molekulacsoportokból áll, ami sok másikhoz képest elbújva, nehezen észlelhető formában van jelen. Az is nehézség volt, hogy nincsenek külön szervek, amik anatómiailag is feltűnőek lennének.

A rendszer maga sejtfelszíni enzimkomplexekből, ezek által termelt zsír-alapú molekulákból (endokannabinoidokból) és olyan receptorokból (sejtfelszíni fehérjekomplexekből) áll, melyek a helyben termelődött endokannabinoidokat célzottan megkötni képesek. A receptorhoz kötődés indít el különféle folyamatokat a sejtekben és a sejtközötti térben, amik összességükben az egész szervezet belső egyensúlyát (homeosztázisát) szabályozzák.

Ez azonban nagyon összetett folyamat, ehhez az embert egészében is tanulmányozni kell tudni, nem elegendő egy-egy szervét vizsgálni.

Azt régóta felismerte az emberiség, hogy a természet sokféle megoldás közül azokat részesítette előnyben, melyek jobban szolgálták a túlélést, és nagyobb életerőt, stabilabb energiaszintet biztosítottak. Régen jobban ügyeltek arra, hogy az adott személy lelkivilágát is támogassák, ennek érdekében sok megoldást a hagyományok és a művészetek terén ismerhetünk meg.

A mai tudomány tárgyilagosan a biológiánkra fókuszál, annak részleteit tárja fel. A kutatások fejlett technológiát igényelnek.

A történet maga is tanulságos, az elnevezés is ebből érthető meg.

A kannabiszt, azaz a kendert gyógynövényként ősidőktől használták. Még 100 éve is szerves részét képezte a gyógyszerkönyveknek, majd egy szerencsétlen eseménysorozat során összemosták a kábítószerekkel és tiltólistára került.
cannabismuseum
A reneszánszát Mechoulam professzor vagány kísérletsorozata indította el. Ő volt az a tudós, aki laboratóriumi körülmények között beazonosította a bódító hatást kiváltó THC nevű molekulát. A név, a tetra-hidro-kannabinol egy kémiai elnevezés. Az összes hasonló alapszerkezetű molekulát „kannabinoid”-nak nevezzük. Először majmokon vizsgálta a hatást, majd a jelentős változások kiértékelését követően, amikor bebizonyosodott, hogy emberi alkalmazása nem veszélyes, a kivont THC nevű hatóanyagot süteménybe téve adta egy baráti társaságnak. Erről film is készült, ez volt a tudományos felfedezés hőskora. (The Scentist)

Sorra ismerték meg a rendszer alkotóelemeit. Az elmúlt 60 évben egy elsődleges modell képe állt össze.

Mára tudjuk, hogy az élőlények ősidőktől kezdve, az evolúciós számítások szerint a kender földtörténeti megjelenése előtti időkben is a most elnevezett endokannabinoid rendszer irányításával tartották fenn belső egyensúlyukat.

Az ember endokannabinoid rendszere nagyon összetett. Nemcsak élettani sajátosságok befolyásolják a működését, hanem az érzéseink és a gondolataink is.
cannabinoid-receptor-localization-HUN

A CB-1 nevű receptorok legnagyobb számban az idegrendszer sejtjeinek felszínén találhatóak, míg a CB-2 receptorok a lépben és az immunsejtek felszínén. Mindegyikből van minden sejtünkön, és számuk annyira domináns, hogy az idegrendszerben található CB-1 és CB-2 receptorok mennyisége meghaladja az összes többi összmennyiségét. Az átfogó, egész szervezetre érvényes szabályozó hatást feltehetőleg a sok receptor összehangolt működése biztosítja.

A szervezetünk két legismertebb endokannabinoidja: az anandamid és a 2-arachidonoil-glicerin.

Ezekhez hasonlítanak a kenderből származó molekulák, a tetra-hidro-kannabinol: THC és a cannabidiol: CBD.

A THC hatása az anandamidéhoz hasonló. Az anandamid innen kapta a nevét is, hiszen az elmén túli gyönyört megszemélyesítő szanszkrit szó, az ananda boldogságot jelent. A THC bódító hatása az, ami felemelő ugyan, ettől nagyon vonzó sokak számára, de a természetes anandamidnál nagyobb dózisban bevitt THC veszélyes is lehet. Erre hivatkozva került tiltólistára maga a kannabisz növény, másik nevén marihuána.

A laboratóriumi vizsgálatok mára a THC számos előnyét feltárták, és jobban körülírták, hogy mikor, milyen formában tekinthető veszélyesnek.

Mindez csak a kívülről bevitt szerekre vonatkozik, mert a szervezetünk „legálisan” termeli az anandamidot, és a hatása nemhogy nem káros, hanem éppen problémamegoldó, szabályozást koordináló jellegű. A helyi koncentrációja bármily magas lehet, nem önállóan „garázdálkodik”. Megjelenésével szinkronban termelődik a „párja”, a szintén a sejtmembrán felszínén aktiválódó 2-arachidonoil-glicerin (2-AG). Az anandamid helyi dominanciáját a 2-AG nevű endokannabinoid modulálni képes. A 2-AG a CB-1 receptorhoz is képes kapcsolódni, ami önmagában szabályozza az anandamid ugyanezen receptorhoz kötődését, ahogy egy félig bedugott kulccsal a valódi kulcsot már nem tudjuk használni. E szabályozást akkor tudja megvalósítani, ha az anandamid kifejtette a hatását, azaz nincs megelőző védelem, a dolog mégis a lehető legjobban működik. Ketten alkotnak egységet, mint yang és yin.

mahamaya_dream

Az endokannabinoid rendszer működését, más szavakkal a belső egyensúly védelmét a távol keleti medicina a yin/yang dinamikával fejezi ki. Ha párhuzamokat és hasonlóságokat keresünk, akkor az anandamid a yang attribútum, a 2-AG pedig a yin.

Ha a 2-AG/anandamid viszonyt nézzük, akkor a mozgásuk, kölcsönhatásuk hasonlatos a yin/yang aktivitáshoz. A yin/yang megnyilvánulásokat többek között a komplementer medicina írja le, itt is elsősorban meridiánokról, csakrákról, bioelektromos zavaró mezőkről beszélünk. Ezen iskolák a Ji-csing nyomán a yin/yang kölcsönhatás minden lehetséges variánsát részletesen taglalják. Nemcsak a betegségekhez, hanem minden eltéréshez tünetek, panaszok sokaságát kapcsolják, ahol azáltal tudunk eligazodni, hogy a yin/yang egyensúly zavarának minőségi különbségeit számításba vesszük.

A CBD hatása a 2-AG-hez hasonló. A mai kannabinoid terápia elsődlegesen a CBD adagolás részleteinek kidolgozása terén zajlik.

cbd-oil
A CBD nem pszichoaktív, nincs tiltólistán, így az egész világon elérhető, legálisan használható. Olyan kenderfajtákból is kinyerhető, melyek eleve nagyon alacsony mennyiségben tartalmaznak THC-t, így a termesztésük nem tiltott. Hazánkban is ilyen fajtákból készítenek CBD-olaj kivonatokat. A gyógyszeripar komoly érdeklődést tanúsít e készítmények iránt, ami a gyógyszerfejlesztésekben is megmutatkozik. Sokféle étrendkiegészítő jellegű kivonat van forgalomban, de nehéz eligazodni a sok ígérgető, zavarosban halászó gyártó és kereskedő között, pedig a jó minőség alapvető szempont, hogy a megfelelő hatást elérhessük velük.

Nemcsak kétféle endokannabinoid létezik, hanem sokkal több, sőt az újabb kutatások a receptorok terén is többféleségről tanúskodnak. Az endokannabinoid rendszer felépítését az elkövetkező évtizedekben fogjuk alaposan megismerni. Olyan jelenségeket is felfedeztek, és fognak is, amelyek nem hasonlítanak a korábban ismert szabályozási folyamatokhoz.

Az egyik ilyen a „retrográd jelátvitel”, ami azt jelenti, hogy egy ingerület kiváltásakor elindul egy visszacsatolás, ami magát az ingerület intenzitását képes csillapítani. Ez maga a finomszabályozás egyik bravúros természetes megnyilvánulása. Sokkal gyorsabb és pontosabb, mint az a „feed-back”, amit a hormonrendszer szabályozásánál ismerünk.

Egy másik sejtfelszíni folyamat képes az elérhető receptorok számát módosítani, amit „molekuláris plaszticitásnak” nevezünk. Ha valaki túladagolja a THC-t, akkor az idegsejtek felszínén akár egytizedére lecsökkennek a receptormolekulák, és csak sokkal később áll helyre a normál receptorszám. Ennek a mechanizmusnak komoly védő hatása lehet.

Az ingerületátvivő anyagok viselkedésében is nagyon újszerű folyamat az endokannabinoidok termelése és lebontása. Ez mindig helyben, adott pillanatban „on-demand” zajlik, egyelőre rejtélyes szabályozás révén. A rejtélyre a kvantumbiológia körében van több elmélet, de az biztos, hogy sok újonnan megismert mozaikkockát kell egy átfogóbb képbe illesztenünk, mire megértjük és követni tudjuk a szabályozó folyamatokat. Áthidalhatjuk azonban a tudományos ismereti hiányt a régiek tudásának kamatoztatásával.

Egyedülálló jelenség a legősibb természetes kannabinoid terápia a szoptatás. Az anyatejbe szabályozottan választódik ki a 2-AG nevű endokannabinoid, a „gondoskodó, hogy természetes úton erősítse a csecsemőt. Az angol kifejezés erre:non-organic ability to thrive” 

szoptatás

A kendernövényből több száz úgynevezett „fitokannabinoidot” izoláltak már. Ezek egy része a nyers növényből préselt nedvekben is nagy mennyiségben megtalálható, melyekből a szervezet maga állíthat elő aktívabb molekulákat.

Létezik olyan irányzat, ahol emiatt a nyers italokat, salátákat részesítik előnyben, amivel a belső szabályozó rendszerünket elővigyázatosan támogathatjuk. Az elv nagyon világos, de a megvalósítását jelenleg törvény tiltja Magyarországon, hiszen nem szabad olyan fajtákat otthon termeszteni, melyekben THCA előfordul. A THCA-ból hevítésre THC keletkezik.

hevítés

Az olajokat többnyire a növény virágzatából készítik. Több módszer létezik, számos házilag követhető leírás szerepel az interneten. Ahol engedélyezett a termesztés, ott válogatni lehet a most már százszámra nemesített fajta közül, és szabad magokat is vásárolni. Érdekesség, hogy a világon az egyetlen hely, ahol soha semmilyen mértékben nem korlátozták a kannabinoidok használatát, az Észak-Korea.

A legalizálási folyamat révén ma már szinte az összes szomszédos országban is elérhető valamilyen szinten a Cannabis Sativa és Indica. Orvosi rendelvényre a virágzatot, vagy annak gyógyszeres kivonatát törvényileg biztosított formában elérhetővé teszik. Ez komoly eredmény, ha nem is végleges megoldás.

hatásspektrum

Kiderült az is, hogy a teljes virágzat hatékonyabb terápiás célra, mint az egyedüli CBD kivonat. A kenderben olyan terpének is jelen vannak (kariofillén, mircén, limonén, pinén, humulén, stb.), amik önmagukban is gyógyhatásúak, de felfedezték a „társas-hatást”, mint jelenséget, amikor az egyes összetevők együttesen hatványozottan hatékonyabbak, ugyanakkor teljesebb védelmet is biztosítanak. Ez a szinergista hatás egyik speciális formája, ami nagyon jellemző a kannabinoid terápiákra.

Ebből az is következik, hogy az olyan CBD kivonatok, amelyekben a terpének és más nem pszichoaktív fitokannabinoidok jelen vannak, azok hatékonyabbak és biztonságosabbak, mint önmagában a CBD.

Ugyanekkor egyre világosabb, hogy a CBD önmagában is nagyon hasznos, és kitűnik a mostani gyógynövény kivonatok közül a sokoldalúságával, veszélytelenségével.

A CBD hatásai Betegségek és tünetek 
Antiemetikus Csökkenti a hányingert és a hányást, elnyomja a rohamaktivitást 
Antipszichotikus Védelmet nyújt a pszichotikus rendellenességekkel szemben 
Szorongás csökkentő, stresszoldó, alvásjavító Segít oldani a belső feszültséget, könnyebbé teszi az alvást
Hangulatjavító Csökkenti a depressziót
Gyulladáscsökkentő Védelmet nyújt a gyulladásos rendellenességekkel és azok következményeivel szemben 
Antioxidáns Véd a degeneratív rendellenességek ellen 
Tumor-/rákellenes Védelmet teremt a tumorok és a rákos sejtek terjedésével szemben
Neuroprotektív Csökkenti az idegrendszeri degenerációt
Antiepileptikum Egyes epilepsziáknál csökkenti a rohamokat
Antibakteriális Lelassítja egyes baktériumok szaporodását
Fájdalomcsillapító Csökkenti a fájdalmakat és a fájdalommal kapcsolatos rendellenességeket megszünteti

A legtöbb tudományos bizonyíték állatkísérletekből származik, mivel betegeken még mostanra is relatíve kevés tanulmányt végeztek CBD-vel.

Mindezzel együtt ma már létezik törzskönyvezett CBD gyógyszer, az Epidiolex, amit egyes epilepsziás betegeknél lehet minden más orvosságnál hatékonyabban alkalmazni.

Az orvosi kannabisz felhasználási köre jelenleg is igen összetett. A környező országokban már sorra írnak fel receptre másfajta törzskönyvezett kannabinoid gyógyszereket is.

Ilyen a Sativex spray szklerózis multiplexes betegek számára, mert igazoltan ritkítja a rosszabbodások (subok) megjelenését. Ez kannabisz virágzatból készül és terpének is vannak a gyógyszerben. Számos tanulmány bizonyítja, hogy neuropátiás betegeknek is hatékony fájdalomcsillapító, megállítja a sorvadást, regenerálja a leromlott működésű szerveket. Egyedi kérelemre Magyarországon is engedélyeztetni lehet az orvosi felügyelet melletti használatát. A finanszírozása azonban ezzel nincs megoldva, és a kezelés havi költsége 300-600 ezer Ft is lehet.

Vannak szintetikus készítmények is, ilyen a csak THC-t tartalmazó Nabilone (szintén engedélyköteles), amit daganatos betegségek kemoterápiás kezelésekor hányásra, fájdalomcsillapításra és hangulatjavításra használnak, de további javallatai is vannak.

A környező országokban az engedélyeztetés és finanszírozás kicsit jobban áll, de általános probléma, hogy a betegeknek rendszerint minden korábbi kezelésen át kell vergődniük, és csak azok sikertelensége esetén jogosultak a törzskönyvezett kannabinoid gyógyszerek használatára vagy a virágzat vaporizálására (hevített füst belégzésére). Ez terápiás szempontból komoly hátrány, mert sokszor akár 10 év is szükséges ahhoz (például a szklerózis multiplex esetén), hogy indokolni lehessen a kannabinoid terápiát. Eközben a szervezet súlyosan károsodik, ami elkerülhető, ha első szerként adhatóak lennének ezek a gyógyszerek. Sok súlyos beteget ez arra kényszerít, hogy az életéért küzdve olyan országba utazzon, ahol nincsenek akadályai a kezelésnek. Megfigyelhető emiatt egy világméretű”gyógyturizmus”, ezt azonban nagyon sokan nem tudják megtenni, így megkülönböztetett hátrányba kerülnek. Ezért is nagyon sürgető a mielőbbi legalizálás.

A törvények módosítását nemcsak az orvosszakmai szempontok siettetik, hanem az az ellentmondás, miszerint alapvető emberi jog a gyógyuláshoz és az egészséges élethez való jog, ami alkotmányos alanyi jogi kategória, és csak ezzel összhangban lehetne korlátozó törvényeket hozni. A mostani törvények ennek az alapszabálynak ellentmondanak, jogi értelemben ad abszurdum semmissek, mégis ezekre hivatkozva büntetnek.

Mi lehet a megoldás, amit azonnal elérhetünk?

A homeosztázis védelme nemcsak betegség esetén fontos. A hétköznapjaink tele vannak ártalmakkal, kezdve az étrendi hibákkal, folytatva a bioritmust felborító szokásokkal, melyek sokszor a rossz munkakörülmények miatt elkerülhetetlenek. A társas kapcsolatok visszásságai tovább rontanak a helyzeten, és nagyon gyakori a hangulatzavar, a distressz (mértéken felüli stressz), amik láthatatlan mérgezői a szervezetünknek.

Mindezeket az endokannabinoid rendszer közömbösíti, ha jól működik. A hanyatlása az életkor haladtával nem véletlen, hogy megfigyelhető, mint ahogyan ezt a teljesítőképességünk, az anyagcserénk, hormonrendszerünk, immunrendszerünk esetében már ismerjük.

Fontos,hogy ezt kiemelt figyelemmel gondozzuk. Minden jel arra utal, hogy az endokannabinoid rendszerünk gondozásával „több legyet ütünk egy csapásra”. A szervezetünket szabályozó folyamatok közül az endokannabinoid rendszer van a vezető pozícióban, ennek épsége minden alrendszer működésére pozitív hatású. Ha ezt rendben tartjuk, akkor azt is remélhetjük, hogy az összes többi hatékonyabban tud működni, és könnyebben regenerálódik.

Az egészségtudatos életmód, a rendszeres mozgás és relaxáció, a bioritmusunknak és életvitelünknek megfelelő táplálkozás mindannyian általános irányelvek. Ezek az endokannabinoid rendszerünk karbantartásában is szerepet játszanak.

Ez a rendszer nemcsak a szabályozás csúcsán van, hanem a frontvonalon is az első. Minden káros hatást először az endokannabinoid rendszer próbál csillapítani, és az elszenvedett apróbb ártalmakat is ez a rendszer javítja ki. Ha folyamatosan fenntartjuk a stabilitását és a magas aktivitási szintjét, akkor az első frontvonalunkat védjük. Mindent nem tudunk így megoldani, de szemlátomást jobb egészségi szintet érhetünk el, mint mindezek hiányában.

Aki nem beteg, annak a legegyszerűbb a megelőzés. Elegendő, ha a fentiek szerint építi fel életvitelét, mert azzal megőrzi a rugalmasságát, alkalmazkodóképességét.

olajhasználat
Sokan vannak, akik minden igyekezetük ellenére nem tudják megvalósítani a számukra hasznos feltételeket, és aránytalanul sok terhet cipelnek, életükben megjelenik a distressz. Ez már akkor is labilis helyzet, ha se panaszuk nincs, se betegségtünetek nem jelentkeznek. Az ő számukra érdemes célzottan periódikus CBD kezelést adni. Ezzel az endokannabinoid rendszernek lehet segíteni kívülről bevitt fő „gondoskodó” hatóanyag adagolással. Az endokannabinoid rendszer önmagát is regenerálni képes, és átvitt értelemben a teherbíró és a stressztűrő képességet fokozhatja. CBD védelemben a distressz már uralható stressz lehet, s bár a legjobb mielőbb megszüntetni a stresszforrást, de ha ez például a munkahely vagy rokon, akkor az már nehezen áthidalható probléma. Ha megoldható, akkor is csak hosszas pszichoterápia vagy hasonló módszer, azaz külső segítség bevonása és sok idő szükséges.

human_ecs

Az endokannabinod rendszer aktivitását jelenleg nem lehet mérni, de az energiaszint változásokat és stabilitási tényezőket, a vegetatív idegrendszer tónusát, a hormonszinteket indirekt mérési rendszerekkel nyomon követhetjük.

A vizsgálómódszerek a sejtelektromosság elvén működnek, és a hagyományos kínai orvoslás tudásbázisára épülnek. A mérési adatok változása bármilyen bonyolult is, de a szervezetünkre jellemző koreográfia szerint zajlik. Tulajdonképpen minden változás egy jellegzetes koreográfia, amiben a reakciók szabályos sorrendben követik egymást. Meg tudunk különböztetni lépcsőfok-rendszerű állapotokat, melyekben az endokannabinoid rendszer aktivitási szintje és stabilitása is jellemzően tér el egymástól.

Az egyik ilyen célzott mérési módszer a Konstelláció Analízis, amiben a koreográfiás elemeket saját gyógykezelésem során ismertem fel, és azóta sok betegen és egészséges személyen ellenőrizve foglaltam rendszerbe. Mérőeszközként elektroakupuktúrás készüléket, elektro-interticiális scant, és egyes esetekben kardio-kartográfot használok.

Az endokannabinoid rendszer aktivitását egy így kialakított modellben az alábbi szintekre lehet osztani, ahol minden szint legalább 3 további lépcsőfokra bontható:

lépcsős

1 szint = teljes egészség szintje.

Stabil homeosztázis.

Kevés ember ilyen egészséges. Azoknál a betegenél, akik minden szükséges dolgot megtesznek a gyógyulásukért (kellő kitartás esetén) elérhető ez az állapot, ahogy elérhető volna például sportolóknál, de bárki másnál is, akinek ezáltal kiegyensúlyozottabb csúcsformát lehetne biztosítani.

A meridiánok harmonikusan működnek, az energiaszint 100%-hoz közeli, a stabilitás 90% fölötti. Az impedancia adatok révén megjelenített test térkép középállási jellemzőket mutat. Szubjektíve ez az állapot éles észjárást, derűs kiegyensúlyozottságot, rugalmasságot képvisel.

Kannabinoid terápiára nincs szükség. A tudatos életmód követése ajánlott.

  1. szint = megzavart egyensúly aktív helyreállításának szintje egészséges és stabilan gyógyuló fázisban lévő személynél.

Nem kiegyensúlyozott, de stabil homeosztázis.

Ez már gyakoribb. A meridiánok a felmerült probléma lényegét pontosan tükröző rendszerben eltérő aktivitást fejtenek ki, ahol az energiaszint többnyire 70-130 % amplitúdón belül mozog. Az energiaszint 100% felett gyakran nem egészséges reakció, hanem „túlpörgés”. A stabilitás 70-90 % közötti. Az impedancia térképen az alul- és túlműködési zónák hasonló amplitúdó tartományban ábrázolódnak. A szív jellemzően normális vegetatív vezérlésben működik, nincsenek komoly kilengések (vagotónia, szimpatikotónia).

A gyógyulófélben lévő betegeknél ez az állapot a korábbi tünetek enyhülése vagy megszűnése miatt a megkönnyebbülés jeleit mutatja. A klinikai adatokban a normalizálódás jelei figyelhetőek meg. A korábbi laboreltérések megszűnnek, a képalkotók normál anatómiai állapotot jeleznek ott, ahol korábban eltérések voltak.

A tudatos életmód reformja mellett fitokannabinoid használat is felmerül. Csak CBD önálló adagolásával a kiegyensúlyozottság növelhető.

  1. szint = egészségesnek képzelt állapot, ami valójában már nem az.

Szubklinikai hiány állapota, instabil homeosztázis.

Az emberek jelentős része ezen a szinten él. Jellemző a distressz, azaz a stresszterhelés olyan szintje, amit hosszabb távon a személy már nem képes uralni. Vannak panaszaik, de elviselik őket. Vannak tartósan megoldatlan problémáik, de tűrik őket. Nincs alapvető betegségtudat.

A gyógyuló betegeknél azonban ez az a szint, ami már nagy megkönnyebbüléssel jár a számukra, a korábbi súlyos panaszok és tünetek kezdenek oldódni.

A meridiánpárok jelentős oldalkülönbségi aktivitásokat mutatnak. Egyes meridiánok tartósan magasabb vagy alacsonyabb aktivitással működnek. Az eltérések a meridiándiagnosztikában jól értelmezhetőek, szinkronban vannak a rákérdezésre felderíthető panaszokkal, tünetekkel. Az energiaszint amplitúdója 50-150% között ingadozik, a stabiltás 50-70% közé esik.

Az impedanciatérképen általánosságban az össz-energiaszint alacsonyabb. A köztiagy ideg ingerlékenysége többnyire fokozott, a neurotranszmitterek szintje alacsonyabb. Ez közvetlenül jelzi a distressz állapotát is. Gyakran megjelenik a szívet megterhelő vegetatív disztónia, de szívpanaszok ritkán jelentkeznek. A szív oxigénfogyasztása többnyire megnő, és több munkát végez, ugyanakkor a pihenési ideje lerövidül. Egyes koszorúér szakaszokon az áramlás lecsökken, ami a szívizomsejtek oxigén ellátási zavarához vezet. A vizsgált személyeknél tartós laboreltérések is előfordulhatnak, a gyógyuló betegeknél ugyanezen eltérések egy javuló tendenciát tükröznek.

A szervezet takarékosan visszatartja az energiáit, mintha hibernálódna azért, hogy az alapfunkciókat tovább fenn tudja tartani. Az általánosan megfigyelhető csökkent tűrőképesség elég jellemző erre a szintre. Aki gyógyulási fázisban van, az ebben az állapotában már megkönnyebbülést érez, de aki a másik irányba, azaz a betegségek felé halad, annál aggasztó lehet. Ilyenkor van szükség óvintézkedésekre.

A szubklinikai hiány állapotban az endokannabinoid rendszer már célzott segítségre szorul. A lehetőségek ezen a szinten a legsokrétűbbek. Lehet növelni az endokannabinoid termelődését a megfelelő mozgás segítségével. Lehet javítani az aktivitáson meditációval, zenehallgatással, zenéléssel, tánccal, sokféle játékkal. Az életmódunk és táplálkozásunk alapvető reformja is nagy segítség. Nem utolsósorban ebben az állapotban is döntő sikereket lehet elérni CBD-olaj ésszerű használatával. Az ésszerűn van a hangsúly, ahogy minden más módszernél, hiszen rengeteg megtévesztő ígéretet látunk mind az életmód reform, mind a kannabinoid terápiák kínálatában. A mérési kontroll minden helyzetben képes visszaigazolni, hogy amit teszünk, az mennyire jótékony hatású a szervezetünkre, az endokannabinoid rendszerünkre, így a homeosztázisunkra is.

  1. szint = klinikai betegségek megjelenésének szintje

Felismerhetően hiányos, instabil homeosztázis.

Az átmenet nem éles. A 3. szinten tapasztalható panaszok és tünetek felerősödnek, és megjelennek azok a tünetegyüttesek, amiket ma betegségeknek nevezünk.

A meridiándiagnosztikában az energiaszint amplitúdója tovább növekszik, 30-180% között mozoghat. A stabilitás jellemzően tovább romlik, 30-50% közé esik. A klinikai betegségnek megfelelően sokszor jellegzetes konstellációk alakulnak ki, ami egyben útmutatás is, mert a kezelési irányok jobban megtervezhetőek.

Az impedancia térkép erősen torzul. A sejten belüli víztér megnő, ami alapvető energiazavart tükröz. A 3. szinten tapasztalt jelek további rosszabbodást mutatnak. A jelenségek nem minden esetben klinikai betegség specifikusan érzékelhetőek, hiszen egyazon betegség a konkrét betegekben más-más yin/yang összefüggésben jelentkezhet. A test régiói (nem szervei) különböző regenerációs aktivitást mutatnak, sokszor párhuzamosan többféle kórfolyamat zajlik. Csaknem állandóan jelen van a neurotranszmitterek alacsony szintje, és a szív deprimáltsága, vegetatív vezérlési diszfunkciója. A koszorúerekben egyre nagyobb területeken jelennek meg áramlási zavarok, ami a szívizom oxigénellátásának zavarait is jelzik.

Gyakran felismerhető a klinikai endokannabinoid hiány tünetegyüttese.

A klinikai endokannabinoid hiány tünetei többféle betegségben diagnosztizálható. Az elesettségi állapot a betegségek előrehaladása során kialakul. Feltételezték, hogy ez a működészavar az endokannabinoid rendszer hiányos aktivitására jellemző. Fitokannabinoidok segítségével szemlátomást javulás érhető el, ami a krónikus betegségek kezelésében nagy segítséget jelenthet. Külső bevitellel pótolva a kannabinoidokat, az endokannabinoid rendszer működését egyensúlyba lehet hozni. A kutatások ezt egyre több betegségnél igazolták.

A 4. szinten szükséges volna célzott kannabinoid terápia, amit személyre szólóan kellene beépíteni a beteg komplex kezelésébe. A feltételezett hiány, átgondolt kezeléssel, mérésekkel igazolhatóan megszüntethető volna. Ez az ex-juvantibus, azaz a gyógykezelés eredményessége alapján megállapítható diagnózis elve, ami régóta ismert és használt elv a medicinában. Az ezen a szinten szükséges kannabinoid terápia azonban a CBD mellett már THC adást is igényelhet, amire jelenleg alig van lehetőség.

Az elv az lehetne a jövőre nézve, hogy utánozzuk azt, amit a természet alkotott! Sokkal bölcsebb volna a belső erőkkel szinkronban segíteni a természetes rendeződési folyamatokat, ami minden betegnél célzottan a megfelelő arányú CBD/THC kombinációjú gyógyszerek és egy sor hasonló, a yin/yang dinamikára épülő módszer együttes alkalmazása jelenthetne. Ebben a klinikai kezeléseknek is helyük van.

  1. szint = súlyos, életveszélyes betegségek és szövődmények szintje

Markáns hiányállapot és instabilitás jeleit mutató homeosztázis.

Az átmenet a 4. szinthez képest itt sem éles. A klinikai kép miatt alapvetően gyakori kórházi kezelések szükségesek, sokszor invazív beavatkozásokkal hárítják el a közvetlen életveszélyt.

A meridiánegyensúly vizsgálattal az energiaszint 15-20 %-ra leeshet, a stabilitás értékelése nehezítetté válik. A tűz elemet képviselő meridiánok gyakran az utolsó helyen kullognak.

Az impedancia mérések a sejten belüli víztartalom további emelkedését jelzik és gyakori a sejtközötti vízállomány erős csökkenése.

Ez a kiszáradás veszélyét is jelenti. Elektrolit és pH zavarok vannak a kötőszöveti állományban és a véráramban, ami klinikai terápiás eszközökkel állandó kontrollra szorul. A szív gátolt teljesítőképessége egyre markánsabb jeleket ölt, emiatt folyamatos orvosi kezelés szükséges. A központi idegrendszerben az ingerületátvivő anyagok szintje alacsony, a köztiagy területén az aktivitás extrém módon fokozódhat. A vérátáramlás a koszorúerekben kritikusan nehezített lehet. Gyakoriak a szívpanaszok.

Ez a szint már súlyos betegséget jelez. A klinikai gyakorlat nagy erőfeszítésekkel ezen a szinten is meg tudja hosszabbítani az életet, azonban ritkán tudja biztosítani az életminőség javulását. Nagyon sokszor előfordul, hogy a betegek átcsúsznak a terminális fázisba, és szenvedések közepette meghalnak. Ezért is volna sürgető a kannabinoid terápia széles körű bevezetése, és annak szorgalmazása, hogy az ilyen betegek további esélyt kaphassanak.

Ha a homeosztázis már ennyire durván sérül, és az endokannabinoid rendszer nem kap célzott támogatást, akkor ez az állapot minden gigászi bravúrral csak időhúzásként tartható fenn tovább, de a vágyott felépülés esélye nagyon csekély és napról napra csökken. A szenvedések ugyanakkor napról napra fokozódnak.

Remélhetőleg egyszer az ilyen helyzetekben a szteroidok helyett/mellett megfelelő dózisú CBD kivonatot adnak majd, sokkal kevesebb mellékhatással. Ez még nem kombinált kannabinoid terápia, hiszen ahhoz célszerűen a megfelelő méréseket is el kellene végezni, de az endokannabinoid korszak első klinikai formája lehetne.

  1. szint = terminális fázis

Súlyosan károsodott homeosztázis. A visszafordítás kétséges.

Ez tulajdonképpen az élet utolsó szakasza. A mérések sokszor már el sem végezhetőek otthoni körülmények között, de ha sikerülnek, akkor is kaotikus eredményt adnak.

Én is voltam ebben a fázisban, és biztosan állítom, hogy mindig van remény, ezért nem helyes, ha már csak az elengedésre összpontosítunk. Kétségtelen, hogy erre is kell összpontosítani, a halálra fel kell készülnie mind a betegnek, mind a hozzátartozóinak, de az elérhető terápiákat, amiket a beteg elfogad (néha csak eltűr) nem volna szabad abbahagyni. Orvosként nem is lehet mást mondani, de orvosként azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az utolsó pillanatig meg kell adni a betegnek az esélyt a kezelésre.

A terminális fázisban nekem még nem volt lehetőségem igénybe venni a kannabinoid terápiát, csak évekkel később sikerült engedélyt kapnom. A klinikai medicina az életveszély elhárításában segített, amiért komoly becsben tartom mindazt, amit nyújtottak. Viszont gyógyszerártalom miatt nagyon sok szövődmény alakult ki. Ezeket, beleértve a közvetlen életveszély több formáját, a komplementer medicina számos eszközével, módszerével együttesen tudtam csak elhárítani.

A rehabilitációmnak ma már része a kannabinoid terápia is, amivel a 3. szintre tornáztam fel magam. Kannabinoidok nélkül ez nem volt lehetséges, már nem élnék.

A kannabisz növényt rehabilitálni szükséges, hogy visszakapja méltó helyét a gyógyszerkönyvben, mint értékes gyógynövény.

A szabályozási modell nagyon egyszerű, mert első körben csak követni kell az ópiátok használatára kidolgozott protokollt. Az ópiátok a mákból kinyert morfin származékai. Sokkal veszélyesebbek, mint a kannabinoidok, mégis sikeres és nélkülözhetetlen gyógyszercsoportot képviselnek a modern gyógyászatban.

toxicitás

Számos antidepresszánst használnak hangulatjavítás céljából, de már a Frontin (Xanax) is komoly gondot jelent amiatt, hogy a hatása egyre növekvő adagban biztosítható, és előbb-utóbb Rivotrilra vagy más erősebb hatású szerre kell váltani. Mindezekről leszokni nehéz, mert egy visszacsapási reakció miatt a kezdeti tüneteket felerősödnek, a kialakult erős függőség miatt a beteg ördögi körbe kerül. A jelenlegi pszichostimulánsok, hangulatjavítók és fájdalomcsillapítók mindegyike függőséghez vezet, ami a mellékhatásokkal párosulva sokszor végzetes kimenetelű. Ma több beteg hal meg ilyen gyógyszerek mellékhatásai miatt, mint az összes többitől együttvéve.

A hangulatjavítás társadalmilag elfogadott formája az alkoholfogyasztás. A rendszeres alkoholfogyasztás szintén függőséghez vezet. A befolyásoltság miatti balesetek száma extrém magas, és alkoholbetegség esetén szellemi és testi leépülés, lelki üresség, jellemtorzulás alakulhat ki, ami már nemcsak az alkoholfüggő beteget érinti, hanem a teljes családját megnyomorítja. Ez társadalmi probléma. A törvények még ott is megengedőek, ahol szakmai szempontból, az eredményes gyógykezelés érdekében korlátozást kellene elrendelni. Az alkohol nyugtatóval kombinálva sokszor végzetes kimenetelű. Az alkoholt bármivel kombinálva csak súlyosabb problémák jelennek meg.

alkohollalszemben

A kriminális kábítószerek, mint a heroin, amfetaminszármazékok, designer drogok, stb. szinte azonnali függőség mellett súlyos szerv- és szövetkárosodásokat okoznak. A kannabinoid medicina segítségével minden drogról és függőséget okozó gyógyszerről le lehetne szokni. Az eredményes kezelést követően a kannabinoidok veszélytelenül elhagyhatóak. Ez pár év alatt megvalósítható lehet, nem szükséges élethosszig tartó terápiát folytatni.

A kannabinoid medicina egy gyógymód rendszer. Nem a rekreációs szempontok vezérlik. Mindig észben kell tartani, hogy a THC fiatalokra veszélyes, mert apátiát válthat ki, felerősíthet szorongásokat és az értelmi képességekben tompultságot okoz. Az élvezeti felhasználás következményei is gyógyászati feladatokat jelentenek.

A kannabinoidok erős hatású szerek, csínján és hozzáértéssel kell bánni velük. Szabályozni kell a hozzáférést, de a tiltása többet árt, mint használ.

Az endokannabinoid rendszerünk gondozásához a többségünknek CBD olajra lenne csak szüksége. Stabil egészségi szint elérésével áttérhetünk egy célirányos életmódreformra. Az egészségtudatosság fejlesztéséhez hasznos lehet az önkontroll, amit sok-sok más módszer mellett Konstelláció Analízissel is nyomon követhetünk.

Az endokannabinoid rendszer létezik és működik. Jelenleg többnyire egy szabályozó rendszer skatulyájában van, holott ez a elsődleges szabályozó rendszerünk. Sok nép kultúrája, gyógymód rendszere mutatja, hogy bár nem így nevezték, de a gondozására nagy figyelmet fordítottak. Ha igyekszünk megérteni a működését, akkor könnyebben megtalálhatjuk a regenerációnk/gyógyulásunk útját.

fejléc

©Dr. Karácsony Ferenc – orvos-természetgyógyász; kannabinoid medicina kutató